Valabilitatea certificatului de cazier judiciar poate fi verificată acum on-line

Adăugat pe: 12 septembrie 2017, 07:55
cazier juridic.jpg

În scopul excluderii cazurilor de falsificare a cazierelor judiciare, Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI, în colaborare cu Centrul de Telecomunicații Speciale și Centrul de Guvernare Electronică, a lansat un nou serviciu electronic - ”Verificarea on-line a validităţii şi valabilităţii certificatului de cazier judiciar”. Serviciul respectiv este unul gratuit și oferă persoanelor fizice, beneficiari ai serviciilor publice prestate de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, precum și autorităților Republicii Moldova și persoanelor juridice, de a verifica în regim online validitatea certificatului de cazier judiciar eliberat, precum şi de a obţine o confirmare promptă a faptului eliberării acestuia. Pentru a beneficia de „Verificarea on-line a validităţii şi valabilităţii certificatului de cazier judiciar”, trebuie accesat portalul guvernamental al serviciilor publice servicii.gov.md. 

Autor: gov.md
Taguri:
tehnologii | MAI
Înregistrare

sau conectați-vă utilizând

Google